TOMMY NILSSON

Tommy Nilsson är utbildad vid musikhögskolan i Malmö, med Lars Holm som huvudlärare på accordeon. Han undervisar på dragspel/accordeon vid såväl kulturskolan som vid musikhögskolan i Örebro, men är även flitigt engagerad som gästlärare och frilansande musiker över hela landet.
Tommy både komponerar och arrangerar musik för diverse konstellationer och sammanhang. Han har dessutom producerat mängder av pedagogiskt material och flera notutgåvor.

Till meriterna hör även engagemang vid ett flertal teaterproduktioner samt skivinspelningar och ett stort antal radio- och TV- framträdanden.